5 Anledningar till varför du bör använda en vattenrenare hemma

Bild på en vattenrenare för kranar
Innehållsförteckning

Rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå är det en ökande utmaning att få tillgång till rent dricksvatten i många delar av världen, inklusive USA och Europa. En vattenrenare hemma kan hjälpa till att lösa problemen med hälsorisker, föroreningar, smak och lukt. Här är fem anledningar till varför du bör överväga att använda en vattenrenare hemma.

Lägg till ett extra lager av säkerhet

Många länder har goda kommunala vattenbehandlingssystem. Trots det händer det att föroreningar som bly, eller rester av pesticider och andra kemikalier, kan förorena det kommunala vattnet. Speciellt vid extrema väderförhållanden, som tungt regn, kan kommunala vattenbehandlingsanläggningar bli överbelastade. En vattenrenare hemma är en extra säkerhetsåtgärd för att säkerställa att du inte dricker förorenat vatten.

Vattenrenare tar bort oönskade föroreningar

Många föroreningar, som bakterier, virus, bly och pesticider, kan förekomma i dricksvatten. Även om vatten myndigheter försöker att hålla dessa ämnen på säkra nivåer, kan det vara bra att ha en vattenrenare hemma för att kunna ställa in dina egna säkerhetsnivåer.

Minska användningen av plast och skydda miljön

Konsumtionen av flaskvatten över hela världen kan räknas i miljoner. Drygt 35% av Europas hushåll dricker inte sitt kranvatten, och användningen av flaskvatten har ökat med över 10% om året de senaste tio åren. Flaskvatten anses vara bekvämt eftersom de är bärbara. Men med det bekväma kommer även problem och en hög miljökostnad. Kostnader som föroreningar associerade med tillverkning av plast, energi och transport, samt extra vattenanvändning, gör flaskvatten till ett icke-hållbart val för dricksvatten. Att dricka kranvatten är inte bara billigt, utan också miljövänligt. Därför bör du investera i en vattenrenare redan idag! Bland vårt utbud av vattenfilter hittar du bland annat vattenfilter för kran, vattenfilter för dusch och vattenfilterkannor.

Filtrera vatten från pfas med våra vattenfilter